De kustwateren

Deel 7: De kustwateren

Een laatste uitgave, onder voorbehoud, betreft de kustwateren. De serie boeken deel 1 t/m 7 beoogd naast een compleet militair historisch overzicht ook de herinnering aan de vele slachtoffers recht te doen. De crashes van vliegtuigen in de wateren tussen de Zeeuwse eilanden worden in de serie meegenomen. Maar daarbij is er een groot aantal crashes die niet vanzelf aan de orde komen, namelijk de veelal tamelijk onbekend gebleven crashes in de kustwateren nèt buiten de Zeeuwse eilanden op de Noordzee. Veel van de hier terecht gekomen toestellen zijn marginaal beschreven. Een groot gedeelte van de hierbij betrokken bemanningen overleefden deze crashes niet. Soms werd hun ontzielde lichaam pas maanden na de crash, teruggevonden aan de oevers van één van de eilanden. Veel bemanningsleden zijn echter nimmer teruggevonden en staan sindsdien te boek als MIA, Missing In action. De stichting WW2research zal als laatste deel in deze serie een uiterste poging doen zoveel mogelijk helderheid te scheppen over deze crashes en vooral de bemanningsleden weer een gezicht te geven. Onbekend is hoeveel tijd dit onderzoek zal vragen, reden waarom deze uitgave onder voorbehoud wordt aangekondigd en ook de planning een inschatting is.


Met aandacht voor specifieke onderwerpen:

De aanvallen op de Duitse Kriegsmarine;

De reddingspogingen door de Britten van in het water terecht gekomen bemanningen.


Gepland: november 2025 (o.v.)