Tholen en Sint-Philipsland

Deel 5: Tholen en Sint Philipsland

Een relatief onbekend terrein daar waar het om de luchtoorlog boven Zeeland gaat. Maar ook hier weer een reeks van gebeurtenissen die veel gelijkenis hebben met voorgaande publicaties. Zowel de reeks van acties tijdens de meidagen als ook de periode van bevrijding evenals de tussenliggende jaren maken dat het ‘onbekend’ grotendeels onterecht zal blijken te zijn. Met veel foto’s, documenten, sterkte overzichten, schetsen, tekeningen en nabeschouwingen. Deze publicatie is in één band uitgebracht.


Met aandacht voor specifieke onderwerpen:

Het debakel met speciale SOE eenheden;

Vele V-1 en V-2 rapportages;

De terugtocht van het Duitse 15. Leger was niet alleen de oversteek van de Westerschelde maar ook het deels afvoeren van de troepen m.b.v. binnenschepen naar Dordrecht; hier greep de RAF wel in en hoe dat plaats vond is een gruwelijke geschiedenis die hier uitvoerig en gedetailleerd is weergegeven;

De laatste fase – beide delen bleven frontgebied tot aan de capitulatie.Gepubliceerd: 7 april 2022, gemeentehuis Tholen, zie hier een foto-impressie

Te koop via de webwinkel