Walcheren

WW2

RESEARCH

    IN HONOUR OF ALL WW2 AIRMEN

Deel 6: Walcheren

Dit (bijna) eiland was met de Vlissingse (marine) haven, de scheepswerf ‘De Schelde’ en het vliegveld van Vlissingen evenals door haar ligging aan de Westerschelde van grote militaire betekenis. Naast Nederlandse troepen en marine eenheden brachten de Franse strijdkrachten op 10 mei 1940 en de daaropvolgende dagen in ijltempo troepen en materieel over naar dit gebied. Eenheden die door de Franse Marine en de Armée de l’Air naar vermogen werden ondersteund. Na de capitulatie werd Walcheren bij uitstek ‘het steunpunt’ in de gehele Zeeuwse regio en dat zouden zowel de bezetter als de burgerij aan den lijve ondervinden. Het aantal aanvallen en bombardementen is nauwelijks in aantallen weer te geven.


Toch zullen de auteurs hiertoe de beste poging wagen en deze reeks van gebeurtenissen zal in minimaal twee banden worden uitgebracht, doorspekt met foto’s, documenten, sterkte overzichten, schetsen, tekeningen en nabeschouwingen.


Met aandacht voor specifieke onderwerpen:

  • Gedetailleerde weergave van de luchtacties tijdens de Meidagen;
  • De Battle of Britain/ De battle of the Barges;
  • De Luftwaffe op het vliegveld;
  • De Duitse luchtafweer (Flak);
  • De dagelijkse strijd tussen RAF, USAAF, Luftwaffe en Kriegsmarine;
  • De bevrijding/ de verovering met behulp van Bomber Command en 2 TAF;
  • Frontlinie tot aan de capitulatie.Gepland: April 2024