Boekpresentatie Luchtoorlog Noord-Beveland

25 april 2017 - Boekpresentatie deel 1 Noord Beveland

Boekpresentatie 'De luchtoorlog boven Zeeland, deel 1, Noord-Beveland', 12 april 2017


Op 12 april 2017 is tijdens een korte formele bijeenkomst in het gemeentehuis te Wissenkerke het eerste boek 'De luchtoorlog boven Zeeland, deel 1, Noord-Beveland' overhandigd aan burgemeester M.J.A. Delhez van de gemeente Noord-Beveland en aan colonel Scott Fisher (militair attaché USA). Tevens is door de burgemeester de gemeentepenning uitgereikt aan de Amerikaanse gevechtsvlieger James 'Jim' Frolking, inmiddels 92 jaar oud en woonachtig in de USA. Jim Frolking was de laatste piloot die -op 7 oktober 1944- tijdens de oorlog op Noord-Beveland terecht kwam. Aan colonel Scott Fisher werd verzocht de penning te laten bezorgen bij Jim Frolking thuis, wat met zichtbaar genoegen werd bevestigd door de Air Attaché. Onder andere was aanwezig de heer Kees van der Maas en zijn echtegenote Liesbeth. Kees van der Maas is de zoon van de Izaak en Marie van der Maas, die Jim destijds illegaal onderdak boden alvorens Jim kon ontsnappen naar bevrijd gebied. Na de formele uitreiking is door de genodigden op informele wijze nagepraat onder genot van een hapje en drankje.


Het boek is te koop voor € 29,95 per stuk. Voor details over het boek zie Publicaties

Te bestellen via de winkel of mail naar info@ww2research.nl